O Kancelarii

Witam na stronie internetowej mojej Kancelarii Adwokackiej. Jestem doktorem nauk prawnych i adwokatem. Prowadzę kancelarię adwokacką w Białymstoku wyspecjalizowaną w sprawach majątkowych, cywilnych oraz spadkowych. To właśnie prawu spadkowemu poświęcone były moja praca magisterska oraz rozprawa doktorska. Jestem także autorem licznych artykułów naukowych, glos oraz opinii prawnych dotyczących prawa cywilnego, spadkowego oraz postępowania cywilnego.

Więcej ›
 

Oferta kancelarii

Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z prawem cywilnym, majątkowym oraz spadkowym. [zob. pełną ofertę Kancelarii…]

Więcej ›
 

E-kancelaria

Kancelaria świadczy także pomoc prawną on-line. W jej w ramach Kancelaria udziela internetowych porad prawnych, jak również sporządza opinie prawne.

Więcej ›
 

Blog

Blog jest miejscem, w którym będą publikowane artykuły dotyczące orzeczeń sądowych oraz praktyki wymiaru sprawiedliwości w sprawach spadkowych i cywilnych.

Więcej ›

AKTUALNOŚCI: Uprawnienia członków rodziny związane ze śmiercią pracownika

W prawie pracy przy ustaniu stosunku pracy, po stronie pracodawcy i pracownika powstaje szereg uprawnień i obowiązków…

ODWIEDŹ BLOG

Adwokat Zachowek Białystok - prawo spadkowe i majątkowe

Zachowek to minimalna wartość, którą najbliższe osoby winne otrzymać od spadkodawcy w postaci darowizny, powołania do spadku bądź zapisu. Jeżeli uprawniony ich nie otrzymał, to wówczas przysługuje mu roszczenie pieniężne m.in. do spadkobierców. Prawo do zachowku przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, ale tylko wtedy, gdy osoby te byłyby powołane do spadku z ustawy. Zachowek wynosi połowę, a jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeśli jest małoletni – dwie trzecie udziału spadkowego, który by przypadł danej osobie przy dziedziczeniu ustawowym. Zachowek przysługuje w przypadkach dziedziczenia testamentowego oraz w pewnych sytuacjach przy dziedziczeniu z ustawy... Dowiedz się więcej o zachowku »