Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z problematyką długów spadkowych. Pomoc ta obejmuje m.in.

  • wsparcie wierzycieli w ustaleniu spadkobierców dłużnika
  • dochodzenie długów spadkowych od spadkobierców dłużnika
  • reprezentowanie dłużników w postępowaniu o uchylenie się od skutków przyjęcia zadłużonego spadku
  • reprezentowanie dłużników oraz wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym
  • wsparcie przy sporządzaniu przez spadkobierców wykazu inwentarza
  • sporządzanie wniosków o spis inwentarza oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym o spis inwentarza
  • sporządzanie wniosków o wyjawienie przedmiotów spadkowych oraz reprezentowanie w postępowaniu o wyjawienie przedmiotów spadkowych
  • zaskarżanie odrzucenia spadku dokonanego przez spadkobierców z pokrzywdzeniem własnych wierzycieli