Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z problematyką zasiedzeń. Pomoc ta obejmuje m.in.

  • sporządzanie wniosków o zasiedzenie oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym
  • porady w przedmiocie skutków prawnopodatkowych orzeczenia przez sąd zasiedzenia
  • wsparcie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów
  • obronę właściciela przed żądaniem stwierdzenia zasiedzenia