Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z tzw. planowaniem spadkowym, którego celem jest zapewnienie ciągłości prowadzonego biznesu. Pomoc ta obejmuje m.in.

  • porady w sprawach skutków, zasad oraz sposobów zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej bez względu na formę jej prowadzenia
  • porady w sprawach zasad dziedziczenia papierów wartościowych oraz udziałów w spółkach
  • opracowywanie oraz realizację indywidualnych planów sukcesyjnych dostosowanych do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa
  • sporządzanie umów i statutów spółek zawierających klauzule regulujące dziedziczenie praw oraz udziałów w spółkach
  • analizę umów spółek pod kątem prawno spadkowym
  • porady prawnopodatkowe związane z sukcesją przedsiębiorstwa
  • zabezpieczenie interesów przedsiębiorstw oraz wspólników spółek na wypadek śmierci innego wspólnika
  • prowadzenie spraw o zachowek oraz dział spadku obejmujący przedsiębiorstwo bądź udziały w spółkach prawa handlowego
  • doradztwo sukcesyjne związane z ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej