Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z problematyką podatku spadkowego. Pomoc ta obejmuje m.in.

  • porady w przedmiocie skutków podatkowych przyjęcia spadku, otrzymania zapisów, zachowku oraz darowizny
  • porady w przedmiocie zwolnień oraz wyłączeń w podatku od spadku i darowizn
  • reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi
  • reprezentowanie podatników w postępowaniu sądowo administracyjnym