Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z problematyką zapisów oraz poleceń. Pomoc ta obejmuje m.in.

  • porady w przedmiocie skutków oraz sposobów ustanowienia zapisów
  • porady w przedmiocie skutków przekazania przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego zapisem windykacyjnym
  • dochodzenie wykonania zapisów i poleceń
  • dochodzenie obniżenia dokonanych przez spadkodawcę zapisów zwykłych obciążających spadkobiercę
  • dochodzenie wydania przedmiotu zapisu windykacyjnego