Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z problematyką sporów o spadek i działów spadku. Pomoc ta obejmuje m.in.

  • sporządzanie wniosków o sądowy dział spadku oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym
  • sporządzanie wniosków o sądowy dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności lub podziałem majątku wspólnego małżonków oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym
  • rozliczanie, w toku postępowania o dział spadku, dokonanych przez spadkodawcę darowizn
  • rozliczanie nakładów poczynionych przez jednego ze spadkobierców na przedmiot wchodzący w skład spadku
  • przygotowywanie umownego działu spadku
  • wsparcie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów
  • reprezentację w negocjacjach oraz w mediacjach