Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z problematyką testamentu. Pomoc ta obejmuje m.in.

  • porady oraz pomoc w sporządzeniu lub odwołaniu testamentu oraz w uregulowaniu spraw na wypadek śmierci
  • porady w przedmiocie dokonywania poszczególnych rozrządzeń testamentowych związanych np. z wydziedziczeniem, zapisem, poleceniem, wyłączeniem od dziedziczenia oraz ustanowieniem wykonawcy testamentu
  • analizę sporządzonych testamentów
  • podważanie ważności sporządzonego testamentu
  • podważanie skuteczności poszczególnych rozrządzeń zwartych w testamencie
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym mającym za przedmiot spory o ważność testamentu