Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam, aby mieli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda Dlatego przed rozpoczęciem korzystania z naszych stron i platform, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej.

KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda z siedzibą w Białymstoku, ul. Elektryczna, nr 1, lok. 215, NIP: 7191531886, REGON: 367713945. Jako administrator danych osobowych, gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,
 • ochrony praw KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda szanuje Twoje dane osobowe, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez Twojej zgody.

KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przezKANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Sprzeciw może być wnoszony w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym się Państwo nie zgadzacie. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.

 • sprostowania (poprawienia) danych, jeśli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • usunięcia danych (bycia zapomnianym)

Można żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach, gdy:
– została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe,
– dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
– wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych,
– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • ograniczenia przetwarzania danych

Można żądać, aby KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda nie przetwarzał określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.

 • dostępu do danych

Prawo pozwala na uzyskanie informacji czy KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 • przeniesienia danych
 • Można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.

 • wniesienia skargi
 • Skarga może zostać wnoszona do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego.

  Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszego pisma zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

  Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ze strony www

  Odwiedzenie przez Państwa strony internetowej KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda wiąże się z zapisem informacji między innymi o stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, adresie strony internetowej, z której są Państwo przekierowani, adresie stron internetowych, które Państwo przeglądają na naszej stronie www, datę wizyty na witrynie spadki.bialystok.pl, a także adresie IP przydzielanym Państwu przez dostawcę usług internetowych.

  Polityka cookies

  1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym „wejściu” i „wyjściu” z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
  2. KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.
  3. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany tutaj.
  4. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda
  5. Pliki typu cookies mogą być wykorzystywane przez KANCELARIA ADWOKACKA Robert Marek Paliwoda również do celów:
   – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,
   – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
   – pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
   – pliki cookies umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
   – pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści Serwisu, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie, wpisywać loginu i hasła, tworzenie koszyka zamówienia,
   – pliki cookies zbierające statystyki.