Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z problematyką umowy dożywocia. Pomoc ta obejmuje m.in.

  • porady w przedmiocie skutków zawarcia umowy dożywocia
  • sporządzanie powództw o rozwiązanie umowy dożywocia oraz reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym
  • sporządzanie powództw o zamianę umowy dożywocia na rentę oraz reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym