Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z problematyką przekazania gospodarstwa rolnego. Pomoc ta obejmuje m.in.

  • porady w przedmiocie skutków oraz form przekazania gospodarstwa rolnego
  • porady prawnopodatkowe związane z przekazaniem gospodarstwa rolnego
  • przygotowywanie umów przekazania gospodarstwa rolnego
  • wsparcie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów
  • sporządzanie powództw o rozwiązanie przekazania gospodarstwa rolnego oraz reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym