Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z problematyką darowizn. Pomoc ta obejmuje m.in.

  • porady w przedmiocie skutków zawarcia umowy darowizny
  • porady w przedmiocie skutków podatkowych darowizny
  • sporządzanie umów darowizny, także tych dokonywanych na wypadek śmierci
  • sporządzanie powództw o odwołanie darowizny oraz reprezentowanie stron w postępowaniu sądowym
  • rozliczanie,w toku postępowania o dział spadku,dokonanych przez spadkodawcę darowizn
  • obronę obdarowanych przez przed żądaniem zapłaty zachowku