Kancelaria świadczy także pomoc prawną on-line (E-kancelaria). W jej w ramach Kancelaria udziela internetowych porad prawnych, jak również sporządza opinie prawne. Umożliwia to uzyskanie przez Klienta profesjonalnej pomocy prawnej, bez konieczności osobistej wizyty w Kancelarii. Jest to szczególnie ważne dla Klientów z zagranicy, którzy uzyskują możliwość pozytywnego zakończenia sprawy bez konieczności kosztowej wizyty w kraju.
Procedura uzyskania porady on-line:

  1. Klient przesyła Kancelarii wypełniony, zamieszczony poniżej formularz zamówienia, lub opisuje problem bezpośrednio na adres e-mail:
  2. W ciągu 24 godzin Klient otrzymuje wiadomość zwrotną zawierającą m.in: wycenę, termin realizacji zlecenia, a w miarę potrzeby także dodatkowe pytania odnoszące się do sprawy oraz listę dokumentów niezbędnych do udzielania porady.
  3. W przypadku akceptacji warunków współpracy oraz przesłaniu przez Klienta wszelkich niezbędnych dokumentów, Klient dokonuje wypłaty wynagrodzenia na konto Kancelarii.
  4. Kancelaria, w ustalonym z Klientem terminie, przesyła kompleksową odpowiedź wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.
  5. Po wykonaniu usługi przez Kancelarię, Klient ma możliwość dalszego kontaktu z adwokatem w celu wyjaśnienia udzielonej porady prawnej lub sporządzonej opinii.

REGULAMIN (PDF)