Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z problematyką wyłączenia od dziedziczenia. Pomoc ta obejmuje m.in.

  • porady w przedmiocie skutków oraz sposobów wyłączenia od dziedziczenia
  • dochodzenie niegodności dziedziczenia beneficjenta spadku
  • dochodzenie wyłączenia małżonka spadkodawcy od dziedziczenia
  • sądowe ustalenie prawa do wydziedziczenia
  • porady w przedmiocie sposobów i skutków odrzucenia spadku
  • uchylenie się od skutków prawnych niedochowania terminu na odrzucenia spadku
  • dochodzenie wyrażenia zgody przez sąd rodzinny na odrzucenie spadku przez małoletniego
  • porady w przedmiocie skutków zawarcia umowy o zrzeczenie się dziedziczenia oraz zrzeczenie się zachowku