Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z problematyką zniesienia współwłasności. Pomoc ta obejmuje m.in.

  • sporządzanie wniosków o sądowe zniesienie współwłasności oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym
  • sporządzanie umów o zniesienie współwłasności
  • sporządzanie wniosków o sądowe zniesienie współwłasności połączone z działem spadku oraz podziałem majątku wspólnego oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym
  • rozliczanie nakładów poczynionych przez jednego ze współwłaścicieli na przedmiot współwłasności
  • wsparcie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów
  • sporządzanie umów o wyłączenie możliwości zniesienia współwłasności na określony czas