Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną związaną z udokumentowaniem praw do spadku. Pomoc ta obejmuje m.in.

  • porady w przedmiocie skutków oraz sposobów udokumentowania praw do spadku, bez względu na tytuł powołania do spadku (ustawa, testament)
  • wsparcie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów
  • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku lub o wydanie europejskiego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym
  • sporządzanie wniosków o zmianę bądź uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia oraz reprezentowanie w postępowaniu sądowym